Các món Bê

Canh chua ngao bò

30,000
50,000

Các món Bê

Cơm chiên dưa bò

50,000

Các món Bê

Cơm cà

15,000

Các món thú rừng

Nhím/Kg

600,000