View cart “Súp trứng gà ngải cứu” đã được thêm vào giỏ hàng.

Các món Bê

Bê tùng xẻo

200,000

Các món Bê

Bê chiên vừng

130,000

Các món Bê

Bê tái chanh

130,000

Các món Bê

Bê xào lăn

130,000

Các món Bê

Bê hấp giấy bạc

150,000

Các món Bê

Bê nhúng dấm

200,000
Browse Wishlist

Các món Bê

Súp lòng bê

70,000
100,000