Lẩu hơi

Ếch xào cà

150,000
40,000

Lẩu hơi

Lẩu sài gòn

500,000
110,000
110,000