90,000
90,000

Khai vị

Súp hàu

120,000

Khai vị

Súp hải sản

90,000

Khai vị

Ngô chiên bơ

40,000