Hải Sản

Ếch rang muối

120,000

Hải Sản

Mực xôi hấp

230,000
160,000
120,000

Hải Sản

Tôm đất/đĩa

150,000
230,000