Hải Sản

Ếch om cà lào

150,000
120,000

Hải Sản

Lươn xào lăn

110,000
150,000

Hải Sản

Tôm to/Con

40,000
150,000