Gà-Vịt-Chim

Gà đen luộc/Con

280,000

Gà-Vịt-Chim

Gà nguyên con

280,000

Gà-Vịt-Chim

Gà đen bó xôi

200,000