20,000

Gà-Vịt-Chim

Gà quay lu lá sen/Con

280,000

Gà-Vịt-Chim

Ngỗng đủ món/Kg

290,000

Gà-Vịt-Chim

Gà chọi hấp/Đĩa

150,000
140,000

Gà-Vịt-Chim

Trứng gà lá mớ

35,000

Gà-Vịt-Chim

Gà đen rang muối

150,000