Đồ nướng

Thịt Bò nướng

110,000
120,000

Đồ nướng

Tôm nướng

150,000

Đồ nướng

Tôm to /Con

40,000

Đồ nướng

Nầm lợn nướng

70,000

Đồ nướng

Ba chỉ lợn nướng

70,000

Đồ nướng

Đậu bắp nướng

25,000

Đồ nướng

Cà dừa nướng

25,000

Đồ nướng

Cháo đậu hạt sen

50,000

Đồ nướng

Salad Ý

80,000