Khai vị

Bánh chưng

50,000

Khai vị

BÁNH MÌ BƠ

20,000

Khai vị

Bánh mì sữa

15,000
12,000

Khai vị

Bánh mì

15,000

Khai vị

Bánh mướt

15,000