Cơm chiên - Mỳ xào

Cơm chiên trứng

40,000

Cơm chiên - Mỳ xào

Cơm chiên dưa bò

50,000

Cơm chiên - Mỳ xào

Cơm chiên gà Thượng Hải

50,000

Cơm chiên - Mỳ xào

Cơm chiên cung đình

50,000

Cơm chiên - Mỳ xào

Cơm chiên gà hải sản

50,000

Cơm chiên - Mỳ xào

Cơm chiên thập cẩm

50,000

Cơm chiên - Mỳ xào

Mỳ xào trứng

50,000

Cơm chiên - Mỳ xào

Mỳ xào thập cẩm

60,000

Cơm chiên - Mỳ xào

Mỳ xào bò

50,000

Cơm chiên - Mỳ xào

Mỳ xào hải sản

50,000

Cơm chiên - Mỳ xào

Mỳ xào rau

30,000

Cơm chiên - Mỳ xào

Xôi tím hạt sen hấp

50,000