90,000
90,000

Khai vị

Súp hàu

120,000

Khai vị

Súp hải sản

90,000

Các món Bê

Cháo xương bê

50,000

Cháo - Súp

Cháo hải sản

40,000

Khai vị

Cháo Hàu

80,000