Các món cá

Cá chình nướng

550,000
550,000

Các món cá

Cá Ninja nướng

180,000

Các món cá

Cá chim chiên tỏi

150,000

Các món cá

Cá mát chiên giòn

120,000
150,000
240,000

Các món cá

Gỏi cá mú

550,000