Bò mỹ- Bò tơ

Bò mỹ sốt bít tết

230,000
150,000

Bò mỹ- Bò tơ

Lợn nít rang muối/Đĩa

150,000

Bò mỹ- Bò tơ

Lợn nít đủ món/Kg

230,000
170,000

Bò mỹ- Bò tơ

Lợn nít nhúng lẩu

130,000

Bò mỹ- Bò tơ

Sườn

100,000

Bò mỹ- Bò tơ

Thịt đông

100,000

Bò mỹ- Bò tơ

Bò luộc gừng

150,000

Bò mỹ- Bò tơ

Lợn nít đủ món/Suất

180,000

Bò mỹ- Bò tơ

Thịt trâu gác bếp

150,000

Bò mỹ- Bò tơ

Dê tái chanh

150,000